top of page
kurulus

KURULUŞ HİKAYEMİZ

2003

KROS , Hemodiyaliz - oto analizör cihazları – laboratuar, medikal atık yönetimi ve satış konusunda uzun yılların deneyimine sahip profesyonel bir ekip tarafından Antalya'da kurulmuştur. Kuruluş amacı: Klinik kimya analizörleri, immuno-teknik analizörler (NCCLS/CAP) ve hemodiyaliz sektörü için ihtiyaç duyulan özel nitelikli (AAMI-EP) suyun üretimine yönelik su arıtma sistemlerinin projelendirilmesi, üretimi, satış-kiralama faaliyetleri ve hastane-laboratuar-sağlık merkezlerinin su alt yapılarına yönelik danışmanlık hizmetleri vermektir.

2005

Şirketimiz merkezini İstanbul'a taşımıştır.

Bilimin ışığı ve müşteri beklentileri dikkate alınarak uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanan KrosClinic® marka su arıtma sistemleri kullanıma sunulmuştur.

2006

Ülke çapında daha etkin hizmet verebilmek adına bugün 17 farklı bölgeye ulaşan teknik servis hizmetleri yapılandırmasının temelleri atılmıştır.

2007

Firmamız kuruluş yıllarında başlatılan kalite çalışmaları sonucunda ISO 9001 ve ISO 13485 kalite yönetim sistemi belgelerini, bunun yanında üretmiş olduğumuz ürünler için Medikal CE Belgesini almaya hak kazanmıştır.

 

 • Sağlık kuruluşlarının önemli sorunlarından, çevre ve insan sağlığını tehdit eden tıbbı sıvı atıkların bertarafı konusunda

 • Ar-Ge çalışmalarına başlandı. Neutralab© ismi tescillenerek, proje hayata geçirildi.

2008

Türkiye genelinde 12 farklı bölgede teknik

servis hizmeti verilmeye başlanmıştır.

2009

Çözüm ortaklarımızın güncel ihtiyaç ve beklentileri de göz önüne alınarak tasarlanmış, yeni nesil medikal su arıtma sistemlerimiz;  RentRO® ve Salus® markası ile sektörün beğenisine sunulmuş ve yoğun talep görmüştür.

 

 • Ar-Ge departmanı bünyesinde; su ve atık su analizlerinin yapılması amacıyla Analiz Laboratuarı kuruldu.

 

 • Ar-Ge çalışmalarının ürünü olan Neutralab© projesi incelemeli patent ile 20 yıl süreyle koruma altına alınmıştır.

2010-2011

Türkiye genelinde 12 farklı bölgede hizmet veren servis ağımız, 17 farklı bölgeye yayılmıştır.

2012

Üretim ve Ar-Ge bölümü Kros Teknolojik Ürünler San. Tic. A.Ş.’de kalırken, satış-pazarlama faaliyetlerimiz yeni oluşturulan Kros Kiralama ve Teknik Servis Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. bünyesinde yürütülmeye başlanmıştır.

 

 • Ar-Ge projelerimiz Kosgeb tarafından desteklenmeye başlandı

 •  Neutralab©; Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Avrupa Birliği Çevre Ödülleri Türkiye Programı kapsamında “Ürün Kategorisi Birincisi” olmuştur.

2013

Sarf malzeme ve lojistik giderlerini alt seviyelere çeken, dolaylı yada direkt olarak çevreye zarar veren unsurların azaltıldığı ve mevcut tekniklere kıyasla çok daha yüksek kalitede su sağlayan çift geçişli ters ozmos (Double Pass - DP) sistemlerinin kullanımı ve piyasa dönüşümü konusunda çalışmalara hız verilmiştir.

2014

Kosgeb tarafından desteklenen tıbbi sıvı atıkların etkisizleştirilmesi konulu Ar-Ge projemiz başarıyla sonuçlandırıldı. Proje sonucunda üretilen teknikler ve prototip sayesinde; tıbbi sıvı atıkların içindeki tehlikeli (toksik) unsurların, atığın bütününden ayrıştırılıp toplanabilmesini sağlayan yeni bir teknik geliştirilmiştir.

 

Tıbbi sıvı atıkların içindeki tehlikeli (toksik) unsurların, atığın bütününden ayrıştırılıp toplanabilmesini sağlayan tekniğin uygulandığı modül, belli pilot hastanelerde çalışmaya başlamıştır. Bu modülde işlendikten sonra tehlikeli unsurları ayrıştırılan tıbbi sıvı atık, Tübitak tarafından yapılan Ek-3B tehlikeli madde analizinden başarıyla geçmiştir.

2015

 Firmamız gelişen teknolojiye ayak uydurmak

ve müşteri ihtiyaçlarına daha iyi şartlarda cevap verebilmek adına modern alt yapıya sahip yeni binasına taşınmıştır.

Çözümortaklar
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
politkalr
KALİTE POLİTİKAMIZ

KROS Teknolojik Ürünler San. ve Tic. A.Ş., medikal amaçlı su arıtma cihazı tasarımı, üretimi, pazarlaması, satışı ve teknik servis faaliyetlerini yürütürken, kaliteden ödün vermeyen bir anlayışla; Müşteri memnuniyetini

her zaman ön planda ve en üstte tutarak,

 • Ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal şartlara uygun, yüksek kaliteli mal ve hizmetler üreterek,

 • Firma imajını devamlı yükselterek,

 • Tüm personelin eğitilmesi ile sürekli gelişmeyi ve iyileştirmeyi sağlayarak,

 • Çalışanların mutluluğunu sağlayarak,

 • Tam zamanlı ve ekonomik çözümlerle müşterilerimize en iyi hizmeti sunarak,

 • Aranılan, başarılı ve güvenilir bir kurum olmayı kalite politikası edinmiştir.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

‘’KALİTELİ HİZMET” ilkesini esas alarak;

 • Teknolojiyi kalifiye personel ile birleştirerek,

 • Teknolojik yenilikleri takip ederek,

 • Çevreye zararlı olabilecek durumları önleyecek tedbirler alarak veya önüne geçerek,

 • Ulusal ve uluslar arası mevzuatlara uygun bir şekilde,

 • Müşterilerimize güvenilir, sorunsuz ürünü sunmayı ilke olarak benimsemiştir.

 

“ÇEVREYE SAYGI” ilkesinden hareketle bütün faaliyetlerimizin negatif çevre etkilerini en aşağı düzeye indirmeyi amaçlayan KROS TEKNOLOJİK ÜRÜNLER SAN. VE TİC. A.Ş.  Çevreye dost hizmet sunmak amacıyla devamlı olarak duyarlı ve dikkatli olacak ve doğal kaynakları korumanın yollarını arayacaktır.

 

Kurduğumuz Çevre Yönetim Sistemini sürekli geliştirmek ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla tüm çalışanlarımıza eğitim vermeyi, eğitimin sürekliliğini, yürürlükte bulunan çevreyle ilgili mevzuat ve idarî düzenlemelere, kendiliğinden tâbi olduğu

diğer şartlara uymayı kabul ve taahhüt eder. Çevre şartlarımız daima iyileştirmek Çevre Politikamızdır.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
 • Firmamız sınırları içerisinde ; Çalışanların, Alt Yüklenicilerin, Ziyaretçilerin ve İşyeri dışında Çalışan Şirket Personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili kanun,tüzük ve yönetmeliklere, ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü önlemi almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,

 • Firmamız sınırları içerisinde ve eklentilerimizde; iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,

 • Firmamız sınırları içerisinde iş kazası ve meslek hastalığına neden olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,

 • Çalışanlarımızı İş Sağlığı ve Güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir İş Sağlığı ve Güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,

 • Firmamız sınırları içerisinde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin de Kros Teknolojik Ürünler San.ve Tic.A.Ş.’nin koymuş olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,

 • Kros Teknolojik Ürünler San.ve Tic.A.Ş.’nin İSG uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir Firma haline getirmeyi,

 • Endüstriyel dünyanın gelişimini gözönüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,

 • Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.

basında

BASINDA KROS

Avrupa Birliği 2020 Stratejisi ‘’Kaynakları verimli kullanan bir Avrupa‘’ vizyonunu tanımlayarak innovasyona dayalı sürdürülebilir işletme anlayışını benimsemiş

şirketlerin başarılarını takdir etmek amacıyla, Avrupa Komisyonu tarafından

iki yılda bir düzenlenen “Sürdürülebilirlik İçin İnovasyon - Avrupa Birliği Çevre Ödülleri 2012 - Türkiye” kapsamında düzenlenen yarışmada, ürün kategorisinde

NEUTRALAB© birincilik ödülüne layık görülmüştür.

 

Jüri değerlendirmesinde; innovasyon temelinde çevre dostu yeni bir ürün ve hizmet geliştirilmesi alanında değerlendirilen ürünümüz, Türkiye’de tıbbi sıvı atıkların insan sağlığına ve çevreye zararsız hale getirilmesi konusunda da bir ilke imza atmıştır.

belgeler
KALİTE BELGELERİ
bottom of page