* 0,2µn Bakteri Filtresi ile birlikte kullanılması halinde

Giriş suyu sertliği en fazla 1ppm CaCO3

Kros Teknolojik Ürünler San. Tic. A.Ş.

Tel: 0 (216) 660 00 33      Fax: 0 (216) 660 00 32      E-maIl: infoltd@kros.com.tr